Cách tính thuế nhà thầu theo giá net như thế nào?

Thuế nhà thầu là một trong những loại thuế áp dụng trong trường hợp đối tượng là công ty hay cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) thực hiện cung cấp dịch vụ hàng hóa tại Việt Nam. Hiện nay tính thuế nhà thầu theo hai cách là tính thuế nhà thầu theo giá net và theo giá gross. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tính thuế nhà thầu theo giá net.

Thực hiện cách tính thuế nhà thầu theo giá net

Thuế nhà thầu theo giá net được hiểu là giá trị hợp đồng thầu giữa công ty tại Việt Nam và nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam chưa áp dụng thuế. Cách tính thuế áp dụng như sau: thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài trước, rồi sau đó tính thuế GTGT.

Cách tính thuế nhà thầu theo giá net như thế nào?

Ví dụ cho bạn dễ hiểu: Công ty A ký hợp đồng thuê công ty nước ngoài thực hiện dịch vụ tại Việt Nam với số tiền là 931.000 USD. Căn cứ theo hợp đồng thì toàn bộ thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu do bên nước ngoài chịu.

Giả sử:

Tỷ lệ thuế GTGT ngành dịch vụ: 5%.

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành dịch vụ: 5% 

Lưu ý: Con số tỷ lệ thuế GTGT và TNDN tùy theo từng ngành kinh doanh khác nhau theo quy định TT103/2014/TT-BTC

Tỷ giá mua vào của ngân hàng: 23.900 VND/USD.

Tỷ giá bán ra của ngân hàng: 23.150 VND/USD.

Khi đó công thức tính thuế nhà thầu như sau:

Cách tính thuế nhà thầu theo giá net như thế nào?

Công thức doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu không bao gồm thuế TNDN/(1- Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế) =  931.000 x 23.150/(1-5%) = 22.687.000.000

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế = 22.687.000.000 x 5% = 1.134.350.000

Công thức doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/(1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu) = 22.687.000.000/(1-5%) = 23.881.052.631

Xem thêm:   HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI VIỆT NAM

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu = 23.881.052.631×5% = 1.194.052.632

Thuế nhà thầu phải nộp = Thuế GTGT phải nộp + Thuế TNDN phải nộp = 1.194.052.632 + 1.134.350.000 = 2.328.402.632 

Tỷ lệ thuế TNDN theo ngành kinh doanh

– 1% đối với các ngành thương mại như phân phối, cung cấp hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, máy móc và thiết bị.

– 5% đối với các ngành dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan.

– 2% đối với các ngành cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển. Ngành xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. Hoạt động sản xuất, vận chuyển.

– 0,1% đối với các ngành về chuyển nhượng chứng khoán

– 5% đối với các ngành lãi tiền vay.

– 10% đối với các ngành thu nhập bản quyền.

Tỷ lệ thuế GTGT theo ngành kinh doanh

–  5% đối với ngành dịch vụ, xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– 3% đối với ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

– 2% đối với ngành khác

Những phương pháp nộp thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế nhà thầu theo giá net như thế nào?

Các nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn một trong ba phương pháp để thực hiện nộp thuế

Phương pháp khấu trừ

Sử dụng phương pháp này bắt buộc các nhà thầu nước ngoài sẽ phải đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT, nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT giống như các công ty tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện phương pháp khấu trừ nếu thỏa hết các điều kiện sau:

– Nhà thầu nước ngoài phải có chi nhánh tại Việt Nam, hoặc cũng có thể  là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam.

– Theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ thì nhà thầu nước ngoài phải có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên.

–  Hoàn tất tờ khai và thủ tục đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. 

Xem thêm:   MẪU GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT VIẾT TAY LIỆU CÓ HỢP PHÁP?

Tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc nhà thầu nước ngoài sẽ nộp thuế theo phương pháp khấu trừ trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất ký hợp đồng.

Nếu nhà thầu nước ngoài thực hiện nhiều hợp đồng tại cùng một thời điểm, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện theo quy định và nhà thầu nước ngoài đăng kí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì các hợp đồng khác cũng phải thực hiện tương tự.

Các nhà thầu nước ngoài sẽ phải nộp thuế TNDN ở mức thuế 20% trên lợi nhuận thu được.

Phương pháp ấn định tỷ lệ

Trong trường hợp nếu nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp ấn định tỷ lệ không phải đăng ký khai/nộp thuế GTGT và cũng không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN và GTGT. Thay vào đó, bên phía công ty Việt Nam sẽ khấu trừ thuế GTGT và TNDN theo các tỷ lệ được quy định trên tổng doanh thu tính thuế. Tỉ lệ sẽ được thay đổi tùy theo từng ngành kinh doanh mà nhà thầu nước ngoài thực hiện.

Phương pháp hỗn hợp

Phương pháp hỗn hợp cho phép nhà thầu nước ngoài đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (có nghĩa là thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ), nhưng khi nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định tỷ lệ. Muốn thực hiện phương pháp hỗn hợp phải thỏa đủ những điều kiện sau:

– Nhà thầu nước ngoài phải có chi nhánh tại Việt Nam, hay cũng có thể là đối tượng cư trú thuế tại Việt Nam.

– Theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ thì nhà thầu nước ngoài phải có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên.

– Hạch toán kế toán tuân thủ theo quy định của pháp luật về kế toán và theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Như vậy, mình vừa chia sẻ đến các bạn cách tính thuế nhà thầu theo giá net và phương pháp nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ít phần nào cho các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu.

 

Trả lời